Informace o projektu

Naturalizace v České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-07626S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Ačkoliv mezinárodní právo dosud zastávalo stanovisko, že naturalizace je výlučnou záležitostí každého státu, doznává tato zásada stále větších trhlin v důsledku judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Projekt je zaměřen na analýzu rozhodování Ministerstva vnitra a následně též správních soudů v otázce naturalizace v České republice. Načasování projektu umožní sledovat vliv nového zákona o státním občanství (účinného od 1. 1. 2014) na rozhodovací praxi a tuto srovnat s praxí dosavadní. Dosavadní praxe byla přitom kritizována pro nízkou předvídatelnost rozhodnutí o naturalizaci. Nový zákon však zavádí ještě větší diskreci Ministerstva vnitra. Analýzou důvodů vedoucích k zamítnutí naturalizace lze dospět k zobecňujícím závěrům.

Publikace

Počet publikací: 6