Informace o projektu

Kinematická a dynamická analýza chůze těhotných žen

Kód projektu
MUNI/A/1243/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je zjištění vlivu nošení speciální biomechanické obuvi na pohybový vzorec chůze a zjištění jejích preventivních účinků proti poklesu nožní klenby u těhotných žen. Spojením kinematické a dynamické analýzy je umožněno komplexní studium vlivu tělesných, proporčních a hmotnostních změn těhotných žen na provedení pohybového vzorce chůze. Předešlé studie naznačují přítomnost významných biomechanických změn v distribuci plantárních tlaků v průběhu těhotenství. Používání speciální ortopedické obuvi stimulující svaly a vazy chodidla vede ke zpevnění vazů nožní klenby. Obuv tak preventivně působí proti přetěžování těch oblastí chodidla, pro které zvýšená zátěž není obvyklá, a proti poklesu nožní klenby, který má negativní vliv na provedení chůze.

Publikace

Počet publikací: 3