Informace o projektu

Informace o projektu
Specifika zacházení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného (III.hlava ZSM)

Kód projektu
MUNI/A/1257/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Tento interdisciplinární projekt se zabývá řešením specifické situace, kdy trestně neodpovědné dítě do 15 let spáchá čin jinak trestný (tzn. čin, který v případě jeho spáchání dospělým a příčetným pachatelem by byl trestným činem), na který je nutno právně reagovat. Vzhledem k tomu, že dítě do 15 let není trestně odpovědné, nastává velmi specifická situace, při jejímž řešení je nutné užít předpisů trestněprávních (těchto však v omezeném měřítku), ale zejména civilněprávních. Dochází tak k prolínání vícero právních odvětví. Cílem projektu je analyzovat současnou právní úpravu, zejména s ohledem na problematické prolínání trestních a civilních předpisů a navrhnout případné možnosti řešení de lege ferenda.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info