Informace o projektu

Informace o projektu
Matematika, fyzika a politika: Život a dílo Václava Hlavatého (1894-1969) v mezinárodním kontextu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-11070S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Václav Hlavatý věnoval značnou část své kariéry oblastem matematiky souvisejícím s hledáním jednotné teorie pole inspirované Einsteinovou
teorií relativity. Jeho život a dílo byly silně ovlivněny jak vývojem v oblasti vědy, tak významnými událostmi v dějinách 20. století: světovými
válkami, založením Československa, hrozbou nacistického režimu, nástupem KSČ k moci v Československu a studenou válkou. Navrhovaný
projekt si klade za cíl prozkoumat v celé šíři tyto četné vazby mezi matematikou, a fyzikou, vědou a politikou tak, jak se dotýkají života a díla
Václava Hlavatého, včetně jeho kontaktů se zahraničními matematiky a fyziky (Jan Arnoldus Schouten, Dirk Jan Struik, Albert Einstein).
Hlavními výsledky projektu budou monografie o Václavu Hlavatém a časopisecké články věnované jednotlivým aspektům jeho života a díla,
tedy zejména jeho snahám o vytvoření matematického aparátu pro fyzikální problémy a jeho osudům v emigraci.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info