Informace o projektu

Altajská hypotéza - argumenty, protiargumenty a jejich precizace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-12215S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je základní interdisciplinární výzkum genetických a areálových vztahů altajských jazyků, tj. řešení stěžejních problémů altajské jazykovědy. Plán prací: kritická evaluace argumentů zastánců a oponentů altajské hypotézy, nová etymologická analýza rozsáhlého lexikálního materiálu, studium migrací, sběr dat v terénu. Na základě metod historicko-srovnávací jazykovědy se zformulují hláskové zákony, identifikuje sdílená morfologie a pomocí diferenciace zděděného slovníku od areálových výpůjček se provede kvantitativní evaluace se závěry o míře genetické příbuznosti altajských jazyků, jejich vzájemných kontaktech a vektorech vlivů. Nové analýzy zahrnou i výsledky nejaktuálnějších objevů archeologie (Mongolsko, SV Čína), antropologie a genetiky. Kromě aktuálně potřebné precizace altajské hypotézy projekt rekonstruuje i prehistorickou populační dynamiku v Asii a výsledky využije více vědních oborů. Výstupy: 6 článků a 1 monografie anglicky dostupná na vlastních webových stránkách.

Publikace

Počet publikací: 84


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info