Informace o projektu
Úloha microRNA v řízení buněčného dělení a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk (miRNA v diferenciaci lidských EK buněk)

Kód projektu
GJ15-18316Y
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

MiRNA byly identifikovány jako klíčové molekuly v post-transkripční regulaci genové exprese. Bylo také zjištěno, že miRNA jsou úzce spojeny s fyziologií lidských embryonálních kmenových (EK) buněk a pravděpodobně sehrávají důležitou roli v regulaci jejich dvou klíčových vlastností - sebeobnově a schopnosti diferencovat se. Důležité je, že zachování pluripotence a sebeobnovy lidských EK buněk úzce souvisí s regulací průchodu buněk buněčným cyklem. Jakou roli v tomto propojení hrají miRNA není přesně popsáno. Cílem tohoto projektu je tedy studovat úlohu miRNA v řízení diferenciace lidských EK buněk do neurálních kmenových buněk (NKB). Předpokládáme, že některé miRNA, jejichž hladina se specificky zvyšuje s diferenciací, regulují buněčný cyklus a neomezený růstový potenciál u NKB. Předběžná data ukazují některé miRNA se zvýšenou expresí u NKB (př. miR-21, miR-221, miR-125, a j.) patří do skupiny tzv. „oncomiR“ a byly asociovány s různými druhy rakoviny. Jejich studium v přirozeném vývoji na buněčné úrovni tak může přispět k odhalení kandidátních genů pro léčbu nádorových onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info