Informace o projektu
Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize

Kód projektu
MUNI/M/1748/2014
Období řešení
3/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předkládaný projekt se zaměřuje na jeden z velmi aktuálních a palčivých problémů Evropy: nárůst volební podpory extremistických a populistických stran. Viditelným (přinejmenším mediálně) se stal souběžně se světovou ekonomickou krizí. Cílem projektu proto bude ověřit, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila ekonomické krize vzestup volební podpory extremistických a populistických stran. Analýza se zaměří na členské země Evropské unie nejen v dotčeném období 2008-2014, ale bude reflektovat také léta mu předcházející. Existují totiž indicie, které naznačují, že se ekonomická krize stala pouze nástrojem k odhalení hlubších pnutí uvnitř evropské společnosti, která mají dlouhodobější charakter. Projekt proto využije nejen poznatků ekonomie, ale i ostatních společenských věd. Spojí vědce ze tří fakult Masarykovy univerzity (ESF, PrF, FSS) a pěti vědních oborů, které jsou pro zkoumání této problematiky nezbytné (ekonomie, politologie, práva, sociální psychologie a sociologie). Interdisciplinarita projektu bude zdrojem inovativnosti v mezinárodním měřítku. Dalším důležitým aspektem projektu bude jeho přesah do praxe. Výstupy projektu budou prezentovány na půdě tematicky zainteresovaných mezinárodních institucí a zájem o ně již projevily i státní orgány České republiky (konkrétně Obor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra). Při boji proti negativním důsledkům extremismu a populismu se totiž nelze spokojit pouze s platnou legislativou, ale je nutné jim předcházet preventivními kroky. K nutným změnám musí dojít na úrovni hospodářských politik vlád a jejich přístupu k menšinám, imigrantům, odkazu minulosti, prosazování nezávislosti soudní moci apod. Bez důkladného poznání determinant nárůstu volební podpory extremistických a populistických stran však nelze k těmto krokům přistoupit.

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info