Informace o projektu

Informace o projektu
Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/01/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Odborné hodnocení pedagogických praxí v posledních letech ukazuje mezery studentů v oblasti teoretických i praktických poznatků v problematice dynamického rozcvičení. Současně se setkáváme s velkou poptávku jak z řad studentů tak i učitelů po metodických materiálech týkajících se různých typů rozcvičení před konkrétními pohybovými aktivitami. Na základě této poptávky bude vytvořen e-learningový materiál zahrnující baterii cviků v jednotlivých sportovních odvětvích (míčové hry, úpolové hry, plavání, atletika, gymnastika…). Při tvorbě materiálu budou zdravotní aspekty konzultovány s fyzioterapeuty.
E-learningový materiál bude vložen do jednotného webového prostředí FSpS z důvodu snazší dostupnosti studentům a pedagogům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info