Informace o projektu
Vliv granulocytů a monocytů na vznik a rozvoj imunodeficitních chorob a dalších imunopatologických dějů

Kód projektu
15-28732A (kod CEP: NV15-28732A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Synopse studie
Aktivace granulocytů u nemocných s primárními imunodeficienciemi
Předpokládaný zdroj financování: AZV
Polymorfonukeární granulocyty hrají důležitou roli v obransychopnosti těla proti řadě mikrobů. Aktivace granulocytů tak může být nejen přímým následkem interakce makroorganismu s mikrobem, ale také výsledkem řady imunopatologických stavů, na nichž se primárně mikrobiální podnět může, ale i nemusí podílet. Mezi tyto imunopatologické stavy můžeme zařadit i primární imunodeficience a to primární hypogamaglobulinémie a hereditární angioedém.
Typickými zástupci onemocnění primární hypogamaglobulinémií je běžený variabilní imunodeficit (CVID). Je důležité, že u pacientů s CVID jsou přítomny serologické známky možné bakteriální translokace vyjádřené vzestupem sérové hladiny sCD14, stejně jako sCD25, vyjadřujícího především možnou aktivaci monocytů a T-lymfocytů. To vše nás vede k otázce o stupni aktivace granulocytů u nemocných s CVID a šířeji s vrozenými agamaglobulinémiemi.
Kromě aktivace granulocytů je u pacientů s CVID možné vystopovat možné známky supresorové aktivity granulocytů a monocytů. Ta je asociována s nově popsanou subpopulací granulocyte-myeloid-derived suppressor cells (G-MDSC) a monocyte-myeloid-derived suppressor (MO-MDSC).
Dalším onemocněním ze skupiny primárních imunodeficiencí, kde leze předpokládat aktivaci granulocytů je hereditární angioedém. Podstatou tohoto onemocnění je kvantitativní nebo kvalitativní porucha inhibitoru C1 (C1-INH). Nedostatek tohoto regulačního proteinu vede k neregulované aktivaci nejen komplementové kaskády, ale i hemokoagulačního, fibrinolytického a kininového systému. Řada produktů všech těchto systémů má také aktivační vliv na polymorfonukleární i monocytární buňky.
Pracovní hypotéza:
Aktivace granulocytů je přítomna u nemocných se závažnými protilátkovými imunodeficity stejně jako u nemocných s hereditárním angioedémem. Aktivce granulocytů u nemocných s CVID se spolupodílí na vzniku imunopatologických fenoménů, zejména na vzniku sekundárního imunodeficitu v oblasti T-lymfocytů.
Stanovit stupeň aktivace granulocytů a monocytů u nemocných s CVID a HAE, jak ve „klidovém“ stavu, tak po podání intravenózní imunoglobulinové léčby (u nemocných s CVID), nebo při atace HAE.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info