Informace o projektu

Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie

Kód projektu
15-30015A (kod CEP: NV15-30015A)
Období řešení
5/2015 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) se vyznačuje vysokou heterogenitou klinického průběhu a molekulárních vlastností maligních B lymfocytů. CLL má klonální charakter a díky tomu je možné popsat každý případ CLL jedinečnou přestavbou imunoglobulinových genů (IG), kódující B buněčný receptor. Publikované molekulárně-biologické analýzy dokládají význam antigenní stimulace u CLL, což je podpořeno také výsledky epidemiologických studií. Vysokokapacitní sekvenační technologie dosud nebyly široce využívány ve výzkumu IG kvůli řadě metodických nedostatků. Navrhovaný projekt si klade za cíl zavést moderní technologii vysokokapacitního sekvenování IG a provést národní screening nově diagnostikovaných CLL pacientů. Data generovaná pomocí sekvenování budou podrobně studována ve vztahu ke klinickému průběhu CLL, laboratorním parametrům a epidemiologickým nálezům. Abychom dosáhli vytyčených cílů, hodláme provést epidemiologickou studii nově diagnostikovaných CLL na národní úrovni. Jako prostředek plnění cílů také využijeme a dále rozšíříme národní databázi CLL pacientů CLLEAR.

Publikace

Počet publikací: 44


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info