Informace o projektu

Informace o projektu
Modifikace programů a infrastruktury U3V na vysokých školách v České republice

Kód projektu
ROZV/4/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Seniorské vzdělávání na univerzitní úrovni se stalo uznávanou součástí práce na vysokých školách.
Prokázaly to i závěry kongresu AIUTA, konaného ve dnech 21.-23. 9. 2006 v Remeši. S nárůstem
podílu občanů starších 60 let na celkové populaci (v celosvětovém, ale zejména evropském měřítku) se
péče o vzdělání dospělých stává nepominutelným úkolem každé vyspělé společnosti. Česká republika
se na tomto poli může v současné době pochlubit velmi hodnotnými výsledky. Je to zejména díky
tomu, že na dobrovolnou (a většinou nehonorovanou) práci několika desítek nadšenců navázal v roce
2004 vládou podporovaný projekt, který umožnil realizovat na většině českých univerzit kvalitní a ucelený systém vzdělávání pro studenty vyššího věku.
Navrhovaný projekt umožní v této práci pokračovat i v roce 2007. Souhrnné cíle, které byly stanoveny
na mezinárodní konferenci o U3V, konané v Kostelci u Zlína 26.-28.června 2006 jsou rozpracovány do
dílčích úkolů na 20 českých univerzitách. Výsledky projektu také mohou, byť nepřímo, přispět ke
zmírnění negativního dopadu malého počtu vysokoškoláků v ČR, což je ze strany OECD i EU stále
připomínáno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info