Informace o projektu
Zdenka Jelínková (1920 - 2005). Cestami lidového tance

Kód projektu
IAA901640803
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Zdenka Jelínková, etnochoreologie, folklor, lidový tanec, folklorismus

V říjnu 2005 zemřela Zdenka Jelínková, jedna z našich předních představitelek etnochoreologie. Velikost její osobnosti ve vztahu k poznání lidového tance, zejména na Moravě a ve Slezsku, dosud nebyla plně doceněna. Lidovému tanci se věnovala po stránce teoretické i sběratelské - zápisů, které zanechala, je více než 5000. Taneční a písňové sběratelství bylo pro ni zároveň nutností, protože jen tak mohla získat fond pro další etnochoreologická zkoumání a podchytit uzavírající se kapitolu tanečních projevů. Vyhledávání respondentů, zápisy tanců, jejich pasportizace, katalogizace, publikace, práce na poli taneční teorie i odborné působení ve folkorním hnutí jsou jen výčtem základních rolí v procesu, který pomohl tradiční tanec zachovat jako důležitou součást kultury a ve kterém Zdenka Jelínková hrála stěžejní úlohu. Zhodnocení života a díla této badatelky je zároveň příspěvkem k objasnění historických a sociálních souvislostí lidového tance v našich zemích.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info