Informace o projektu
Mikuláše z Drážďan Apologia - kritická edice s kodikologickou studií

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP405/08/P294
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Husitství, Textová kritika, Mikuláš z Drážďan

Problematika rané české reformace a její napojení na reformaci evropskou je badatelsky atraktivním tématem, přesto však její pramenná základna zůstává z velké části edičně nepřístupná. Předkládaný projekt si klade za cíl přípravu a publikaci ktitické edice Apologie Mikuláše z Drážďan, kterou reagoval na zákaz laického kalicha, jednoho z nejvýraznějších symbolů husitského hnutí. Součástí edice s textověkritickým aparátem bude studie o genetických vztazích rukopisů, nalýza struktury díla a prozkoumání jeho předloh, které pomohou zasadit vydávaný text do jeho významových souvislotí. V návaznosti na základní pramenný výzkum hodlá projekt formou několika dílčích studií přispět k bádání v oblasti středověké komunikace, a to rozborem několika aspektů spojených s publikem, pro které byla Apologie určena, a prostředků, jež k tomu byly užity. Pozornost bude věnována i problematice rejstříkových pomůcek (které se v případě Apologie dochovaly) a s nimi spojeným posunem ve vizuálním vnímání textů, jenž se na konci středověku začal prosazovat.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info