Informace o projektu
Využití počítačové analýzy obrazu v optické mikroskopii

Kód projektu
MSM 143300002
Období řešení
1/1999 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
image analysis; image processing; segmentation; preprocessing; deconvolution; 3D analysis; 3D reconstruction; mathematical morphology; parallel computing; parallel algorithms; optical microscopy; confocal microscopy; automation; automated microscopy

Cíl: Cílem projektu je výzkum v oblasti počítačové analýzy mikroskopického obrazu, v oblasti automatizace procesu snímání a on-line analýzy obrazu a aplikace získaných poznatků v praxi. Návrh předpokládá jak pokračování v běžícím výzkumu struktury buněčného jádra s klinickým uplatněním při diagnostice a prevenci leukémií a jiných nádorových onemocnění, tak rozšíření výzkumu na jiné aplikace počítačové analýzy mikroskopického obrazu, biomedicínské i průmyslové. Obsah: Zkoumány budou zejména algoritmy předzpracování a segmentace obrazu s důrazem na dekonvoluci 3D obrazu, na operace matematické morfologie a na 3D rekonstrukci obrazu ze série 2D obrazových řezů. Intenzivní výzkum bude veden také v oblasti paralelních algoritmů analýzy obrazu a paralelizace vybraných algoritmů na víceprocesorových pracovních stanicích s využitím vybavení Superpočítačového centra MU.Vzhledem ke značné interdisciplinárnosti,bude udržována těsná spolupráce s kolegy ze špičkových pracovišť v Oxfordu,Heidelbergu a dalších míst.

Výsledky

Cílem projektu je výzkum v oblasti počítačové analýzy mikroskopického obrazu, v oblasti automatizace procesu snímání a on-line analýzy obrazu a aplikace získaných poznatků v praxi.

Publikace

Počet publikací: 88


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info