Informace o projektu

Primární prevence rizikového chování na ZŠ. Program "Normální je nekouřit do základních škol"

Kód projektu
DAR-2055-oZ-2015-II
Období řešení
9/2015 - 9/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na rozšíření programu Normální je nekouřit a jeho využití při výchově ke zdraví na základních školách v ČR. Je vhodný k primární onkologické prevenci, kardiovaskulární prevenci a drogové prevenci na základních školách. Mnohé školy zařazují program do svého školního vzdělávacího programu nebo minimálního preventivního programu. Jednotlivá témata jsou zpracována s možností použití interaktivní formy práce s interaktivní tabulí, diskusí, práci ve skupině, motivačních pohádek. Obsah programu je zaměřen na biologickou, sociální a psychickou dimenzi zdraví, na zvýšení znalostí týkajících se rizikových faktorů poškozujících zdraví, ale i salutorů, faktorů podporujících a posilujících a zdravého životního stylu. Program využívá metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich aktuální zpětnou vazbou (hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, tvorby posterů aj.) Cílem projektu je rozšířit program do sítě základních škol v České republice a získat zpětnou informaci o využití programu v praxi při realizaci primární onkologické prevence i prevence rizikového chování ve výchově ke zdraví u dětí primárního stupně co největšího počtu českých základních škol ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a hygienickými stanicemi v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info