Informace o projektu

Syntéza a vlastnosti anorganicko-organických polymerních materiálů

Kód projektu
GA203/08/1111
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
polymerní materiály, metalofosfáty, metalofosfonáty, koordinační polymery, porozita, luminiscence
Logo poskytovatele

Náplní projektu je příprava a studium vlastností nových anorganicko-organických polymerních materiálů. Syntéza bude vycházet jednak z organických derivátů fosforečných a fosfonových kyselin a terciárních fosfan oxidů reagujících se solemi a oxidy kovů, jednak z komplexnějších molekulárních stavebních jednotek. Použitím hydrotermálních a solvotermálních metod, hydrolytických a nehydrolytických kondenzací a samouspořádajících procesů budou z prekurzorů syntetizovány vrstevnaté a prostorově zesíťované anorganicko-organické hybridní materiály a koordinační polymery, u nichž bude studováno jejich složení, struktura a fyzikálně chemické vlastnosti. Pro studium struktury budou použity NMR spektroskopie a RTG difrakce, porozita bude sledována měřením adsorpčních izoterem plynů, optické vlastnosti metodami časově rozlišené a steady-state luminiscenční spektroskopie. Získané informace budou zpětně využity při modifikaci organických ligandů a dalších molekulárních prekurzorů pro dosažení vhodné porozity a optických vlastností studovaných materiálů.

Publikace

2013

Lanthanide coordination polymers with bis(diphenylphosphoryl)bicyclo[1.1.1]pentane

SPÍCHAL Zdeněk — JANČAŘÍK Andrej — MAZAL Ctibor PINKAS Jiří — PEKÁRKOVÁ Pavla — NEČAS Marek

2012

Solvent-induced changes in dimensionality of praseodymium coordination polymers with diphenylphosphorylvalerate ligand

SPÍCHAL Zdeněk — PINKAS Jiří NEČAS Marek

2011

Luminescence properties of ‘‘double-stranded staircase’’ copper(I) halide coordination polymers with N-containing ligands

POSPÍŠIL Jiří — JESS Inke — NATHER Christian — NEČAS Marek TÁBORSKÝ Petr

Luminescent properties of europium complexes with bis(diphenylphosphino)alkane dioxides

PEKÁRKOVÁ Pavla — SPÍCHAL Zdeněk — TÁBORSKÝ Petr NEČAS Marek

Silicophosphate Gels by Nonhydrolytic Condensation Reactions

STÝSKALÍK Aleš — ŠKODA David — MORAVEC Zdeněk — BARNES Craig E. — PINKAS Jiří

Synthesis and structure of lanthanide complexes with large-bite diphosphine dioxide ligands

SPÍCHAL Zdeněk — VRBKOVÁ Blanka MORAVEC Zdeněk PINKAS Jiří NEČAS Marek

2010

Lanthanide Luminescence

PEKÁRKOVÁ Pavla — TÁBORSKÝ Petr

LUMINESCENCE PROPERTIES OF COORDINATION POLYMERS CONTAINING BIDENTATE LIGANDS

TÁBORSKÝ Petr — PEKÁRKOVÁ Pavla — POSPÍŠIL Jiří — NEČAS Marek

Luminescence properties of europium(III) coordination polymers with bis(diphenylphosphino)alkane dioxides

PEKÁRKOVÁ Pavla — TÁBORSKÝ Petr NEČAS Marek — SPÍCHAL Zdeněk

Molecular Metal Alkoxide Phosphates

CHYBA Jan MORAVEC Zdeněk NEČAS Marek — MATHUR Sanjay — PINKAS Jiří

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info