Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace předmětu Jak psát závěrečnou práci FJBV_MZP jako možnost zkvalitnění akademického psaní ve francouzském jazyce (Inovace FJBV_MZP)

Kód projektu
MUNI/FR/1218/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na zkvalitnění akademického psaní studentů ve francouzském jazyce. Předpokládá se spolupráce s francouzskou odbornicí na psaný projev studentů francouzštiny jako cizího jazyka. Cílem je inovace předmětu FJBV_MZP a celkové zvýšení úrovně psaného projevu v závěrečných pracích předkládaných na Katedře francouzského jazyka a literatury PdF MU jak po stránce formální a stylistické, tak s ohledem na didaktická specifika prací při přípravě budoucích učitelů jazyků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info