Informace o projektu
Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (METURBAN)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TD03000345
Období řešení
1/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem předkládaného projektu je zvýšit znalostní základnu o možnostech udržitelného městského plánování a připravit nástroj pro hodnocení sociálních, ekonomických a ekologických přínosů městských produkčních a zahradních ploch. Zásadní přínos těchto ploch pro městskou aglomeraci byl prokázán v mnoha zahraničních výzkumech, avšak v českém prostředí chybí vhodný metodický nástroj nejen pro státní správu, ale i pro samosprávu, neziskový či soukromý sektor. Tento metodický nástroj pomůže efektivně vyhodnotit širokou škálu benefitů vznikajících v zájmových územích, a tím napomůže informovanému rozhodování za účasti širokého spektra stakeholderů. Projekt svými výstupy přispěje k větší udržitelnosti městského prostředí, adaptaci na změnu dopadu klimatu a k efektivní státní správě i k realizaci vybraných politik MMR a MŽP. Detaily jsou dostupné na: http://humenv.fss.muni.cz/zahradky/.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info