Informace o projektu
Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů

Projekt se bude zabývat několika aktivitami:
1) Analýza stavu a aktuálních potřeb kulturních a kreativních průmyslů na základě existujících dokumentů
2) Analýza koncepce a obsahu studijních programů v oborech vztahujících se ke K+K průmyslům, vyhodnocení potenciálu studijních programů v kontextu rozvoje K+K průmyslů
3) V úrovni jednotlivých univerzit – centralizace a vzájemné propojení vzdělávacích aktivit vážících se ke kulturním a kreativním průmyslům v rámci mezikatederní a mezifakultní spolupráce
4) Příprava podmínek pro aplikované vzdělávání v oborech vztahujících se ke kulturním a kreativním průmyslům
5) Příprava podpory zaměstnanosti absolventů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
6) Zpracování komplexní zprávy obsahující klíčová zjištění z dílčích analýz, formulace doporučení pro jednotlivé VŠ i subjekty působící v oblasti KKP

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info