Informace o projektu

Informace o projektu
Těhotenská obuv

Kód projektu
0746/2015
Období řešení
1/2016 - 1/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt - v rámci programu pilotních projektů Všeobecné zdravotní pojišťovny - bude rozdělen na čtyři fáze. První fáze bude vycházet z rešerší, přičemž základní kostru bude tvořit metodika již realizovaného výzkumu u skupiny 30 těhotných žen u kterých jsme sledovali prostřednictvím podobarografie vliv obuvi a stélek na stimulaci, respektive zpomalení propadu nožní klenby a změny v prokrvování dolních končetin v průběhu těhotenství. Dále bude definován výzkumný tým z odborníku MU a spolupracujících zdravotnických organizací.
Ve druhé fázi proběhnou samotná výzkumná měření. Pro zabezpečení dostatečné validity výstupu předpokládáme účast minimálně 50 těhotných žen v experimentální a 50 těhotných žen v kontrolní skupině. Odborná pracoviště MU budou zodpovědná za výběr vhodných participantek do výzkumného souboru (spolupráce s gynekologycko porodnickým oddělením FN Brno). V této fázi proběhne rovněž příprava a aplikace experimentálního činitele (biomechanických stélek a obuvi Boty Hanák, kterou budou participantky nosit v průběhu těhotenství).
Při zahájení a v průběhu experimentu proběhnou u obou souborů následující měření: měření průtoku krve prostřednictvím sonografie (doppler), které zjišťuje průchodnost krevního řečiště dolní končetiny a současně pomocí kinematografické metody Simi Motion bude diagnostikováno postavení těžiště a změny v postavení páteře u experimentálního souboru, tedy při používání biomechanické obuvi a stélek, tak u kontrolního souboru. Tato měření současně pomohou odhalit predispozice k bolestem páteře ve vyšší fázi těhotenství. Jako kontrolu lze použít mimo jiné data VZP o využívání lékařské péče těhotnými ženami kvůli křečím resp. bolestem zad v těhotenství a o předepsané medikaci. Z tohoto ukazatele lze odhadnout náklady VZP pro léčbu těchto pacientek.
Ve třetí fázi projektu proběhnou opakovaná měření po porodu, která nám poskytnou možnost identifikovat rozdíl v jednotlivých ukazatelích. Čtvrtá fáze spočívá ve statistickém zpracování dat, vyvození relevantních závěrů a v prezentaci, případně i publikaci výsledků prospektivní studie.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info