Informace o projektu

Mezigenerační kontext mezi prarodiči a vnoučaty se speciálními potřebami v zemích s různým sociokulturním pozadím

Kód projektu
0475/2015
Období řešení
7/2015 - 6/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracující organizace
Universität Wien

Projekt se zabývá mezigenerační komparací u seniorů a dětí z ČR a Rakouska, zejména se zaměřením na pohybové aktivity. Hlavním cílem projektu je provést výzkumné šetření za využití metod anketa, případová studie, projektivní techniky a pozorování za účelem zjištění současné situace v mezigeneračním pojetí seniorů a jejich vnoučat, forem trávení volného času, způsobu provádění pohybových aktivit, odlišností v rámci ČR a Rakouska či specifických odlišnosti u jednotlivých cílových skupin, včetně sociokulturního pozadí obou zemí. Cílovou skupinou výzkumného šetření jsou 1. děti se speciálními potřebami (spec.poruchy učení a chování, Downův syndrom) 2. senioři s neuro-psychickým onemocněním (Parkinsonova choroba,aj) 3. děti s kombinovaným postižením.
Tato projektová žádost je pokračováním již započatého projektu zúčastněných stran, schváleného programem Aktion pro období 02/2015-06/2015 (číslo 72p24).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info