Informace o projektu

Optimalizace funkcí Mendelova muzea a zapojení Muzea MU do správy a propagace kulturně-akademického dědictví

Kód projektu
ROZV/02/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum

Mendelovo muzeum prodělalo za dobu od jeho převzetí do současnosti hektický vývoj. Začalo plnit funkce celouniverzitního charakteru, podílí se na tuzemských i mezinárodních aktivitách, atd. Značka "Mendel" však uvozuje k jediné osobě a může být ve vztahu k univerzitě zavádějící. Předložený projekt si klade za cíl aktivně vstoupit do prostoru celospolečenské role MU a přes muzeum (tak jak je běžné u renomovaných univerzit) stát za prezentací kulturně-akademického dědictví. Ta povede cestou zlepšení kvality Mendelova muzea, separací celouniverzitních aktivit řešených Muzeum MU a atraktivní prezentací a propagací na webu a přes sociální sítě. To vše přinese novou hodnotu pro roli univerzity jako institucí odpovědné ke společnosti. Důvody pro realizaci jsou tedy: změna a optimalizace nastavení Mendelova muzea v souvislosti se změnami a změnou rozsahu funkcí od jeho převzetí. Využití značky Muzeum MU pro širší propagaci. Zajištění péče o kulturně-akademické dědictví MU v souvislosti se společenskou odpovědností univerzity.