Informace o projektu

Poválečné pracovní právo (1945-1948)

Kód projektu
MUNI/A/0977/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
pracovní poměr; zaměstnanec a zaměstnavatel; národní mobilizace pracovní síly;úřady ochrany práce; povinné evidence a pracovní průkazy; řízené rozmístění pracovních sil

Projekt se zaměřuje na poválečné pracovní právo v letech 1945-1948. Pracovní právo, ovlivněné zpustošeným národním hospodářstvím, se modifikovalo a přizpůsobilo potřebám obnovy země. Ke konci sledovaného období je v pracovním právu patrný sílící vliv socialismu. Smyslem projektu proto bude komplexně pojmout, současně pochopit a vysvětlit základní instituty pracovního práva tohoto období. Dílčím záměrem bude rovněž specifikace jednotlivých typů pracovních poměrů.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info