Informace o projektu
Integrace trhů se zemním plynem v rámci regionu V4: současný stav a výhled

Kód projektu
TB050MZV003
Období řešení
2/2016 - 7/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je:
(1) Analyzovat možnosti, jaké státům V4 nabízí integrace trhů se zemním plynem, a to v následujících rovinách: bezpečnost dodávek, cenová konvergence a snižování velkoobchodních cen plynu.
Dále také určit, čeho se v rámci integrace podařilo dosáhnout, a v čem V4 naopak zaostává. Nakonec také naznačit pravděpodobný další vývoj, na nějž kromě národních vlád budou mít vliv
(a) budoucí evropská legislativa a (b) stakeholdeři a zájmové skupiny uvnitř států V4.

(2) Analyzovat dosavadní schopnost států V4 hájit společné zájmy a vytvářet zájmové koalice v rámci rozhodovacích struktur EU.
(3) on-line zpřístupnění poznatků směřujících k formulaci doporučení pro rozhodování státní správy v oblasti energetické bezpečnosti. Posílení pozice ČR v regionálních uskupeních (V4)

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info