Informace o projektu

Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností (VISUALHEALTH)

Kód projektu
2E08028
Období řešení
3/2008 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Zdravotní data, zlepšení způsobu života, výchova k osobní odpovědnosti, vztahy k veřejnosti.
Spolupracující organizace
Fakulta aplikovaných věd ZČU
Fakultní nemocnice Brno
Západočeská univerzita v Plzni

Tento projekt se zabývá tvorbou mezioborových vazeb v průniku přírodovědných oborů a lékařství. Hlavním předmětem zkoumání jsou dostupné aktuální údaje z oboru zdravotnictví, zajištění jejich dostupnosti a zhodnocení jejich vlivu na rozhodování jedince o zdraví. Vedlejším předmětem bude tvorba výukových modulů vizualizace zdravotních dat a snaha o propagaci daných vědních oborů mezi širokou veřejností. Vytvořené materiály budou také sloužit jako vstup do informačních systémů univerzit pro podporu e-learningu a blended-learningu.

Publikace

2014

Další novotvary u přežívajících s bronchogenním karcinomem v ČR

GERYK Edvard — HORVÁTH Teodor ŠTAMPACH Radim KUBÍČEK Petr

Multidisciplinary cooperation of health specialists and cartographers as approach to cancer survivors

ŠTAMPACH Radim — GERYK Edvard — KONEČNÝ Milan KUBÍČEK Petr DÍTĚ Petr HORVÁTH Teodor

2011

Budou dosaženy očekávané počty nádorů ledvin a močového měchýře?

GERYK Edvard — PACÍK Dalibor HORVÁTH Teodor KONEČNÝ M.

Očekávané počty karcinomů štítné žlázy ve světě

GERYK Edvard — HORVÁTH Teodor KUBÍČEK Petr ŠTAMPACH Radim

2010

Časoprostorové databáze ve zdravotnictví: od návrhu až po využití

KOZEL Jiří

Další primární novotvary u nemocných s karcinomem prostaty ve srovnání s jeho incidencí, mortalitou a prevalencí

GERYK Edvard — DÍTĚ Petr KOZEL Jiří ŠTAMPACH Radim KUBÍČEK Petr — ODEHNAL Jakub

Dynamic Cartographic Methods for Visualization of Health Statistics

ŠTAMPACH Radim KONEČNÝ Milan KUBÍČEK Petr — GERYK Edvard

Klinická stadia u nemocných s vícečetnými novotvary

GERYK Edvard — DÍTĚ Petr — TRNA Jan — KOZEL Jiří KONEČNÝ Milan

Nádorové multiplicity u české populace

GERYK Edvard — DÍTĚ Petr KOZEL Jiří KUBÍČEK Petr KONEČNÝ Milan ŠTAMPACH Radim — PEŠEK Miloš

Zátěž české populace nádory v urologii 1959-2007

GERYK Edvard — DÍTĚ Petr PACÍK Dalibor KOZEL Jiří ŠTAMPACH Radim

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info