Informace o projektu
Vizualizace zdravotních dat pro podporu interdisciplinárního vzdělávání a vztahů s veřejností (VISUALHEALTH)

Kód projektu
2E08028
Období řešení
3/2008 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Zdravotní data, zlepšení způsobu života, výchova k osobní odpovědnosti, vztahy k veřejnosti.
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni
Fakultní nemocnice Brno

Tento projekt se zabývá tvorbou mezioborových vazeb v průniku přírodovědných oborů a lékařství. Hlavním předmětem zkoumání jsou dostupné aktuální údaje z oboru zdravotnictví, zajištění jejich dostupnosti a zhodnocení jejich vlivu na rozhodování jedince o zdraví. Vedlejším předmětem bude tvorba výukových modulů vizualizace zdravotních dat a snaha o propagaci daných vědních oborů mezi širokou veřejností. Vytvořené materiály budou také sloužit jako vstup do informačních systémů univerzit pro podporu e-learningu a blended-learningu.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info