Informace o projektu

Informace o projektu
Aktuálne prístupy k štúdiu environmentálnych fenoménov II

Kód projektu
MUNI/A/1004/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt prepája rôzne prístupy a pohľady na širokú paletu environmentálnych problémov a súvisiacich fenoménov, ktoré vo svojej bádateľskej práci využívajú a rozvíjajú členovia Katedry environmentálních studii (ďalej len KES). Nadväzuje na predchádzajúce projekty špecifického výskumu, a užšie na projekt z roku 2015.

Environmentálne problémy, ktorým sa KES vo svojej výskumnej činnosti venuje, sa vyznačujú vysokou mierou komplexnosti, je preto nevyhnutné, aby dochádzalo ku konštruktívnej diskusií medzi výskumníkmi venujúcimi sa rozdielnym aspektom týchto problémov, alebo pristupujúcimi k nim z rozličných perspektív. Náplň projektu je teda jednak samotné bádanie doktorských študentov KES, ale i budovanie priestoru pre túto diskusiu a ďalšiu spoluprácu.

Študenti sa v rámci tohoto projektu budú venovať bádaniu v 3 hlavných tématických oblastiach, v rámci ktorých je ešte prehĺbený priestor pre vzájomnú inšpiráciu:
Modul A: Environmentálne postoje a jednanie;
Modul B: Ľudské sídla a spoločnosť;
Modul C: Estetické a filozofické súvislosti.

Odbornú garanciu projektu zaisťujú prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a doc. Bohuslav Binka, Ph.D. Projekt bude pod ich supervíziou spracovávať 12 doktorských študentov KES. Výsledky projektu budú publikované v odborných recenzovaných časopisoch, prezentované na vedeckých konferenciách, a popularizované formou článkov a verejných prednášok.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info