Informace o projektu

Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu

Kód projektu
MUNI/A/1173/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na aktuální problémy současného výzkumu médií, a to s akcentem na probíhající uprchlickou krizi a radikalizaci a polarizaci českého veřejného prostoru. Projekt zahrnuje tři vzájemně propojené výzkumné moduly. První z modulů se soustředí na analýzu mediálního pokrytí tzv. uprchlické krize ve zpravodajské produkci vybraných českých médií (televize a zpravodajské portály na internetu). V rámci druhého modulu jsou přímo v redakčním prostředí zkoumány způsoby, jimiž krizové téma zvládají novináři. Modul třetí se pak věnuje recepci uprchlické problematiky samotnými členy mediálních publik. Cílem výzkumu tak je jednak poskytnout komplexní obraz českého mediálního pokrytí uprchlické krize a současně zajistit pilotní data, jež otevřou možnosti dalšího systematického a současně komplexního zkoumání mediálních obsahů a žurnalistických i recepčních praxí v kontextu krize veřejných a politických diskurzů.
Výstupem z projektu budou rukopisy odborných textů, prezentace na konferencích, veřejná výzkumná zpráva, veřejný odborný seminář a datová báze sloužící jako základ dalších analýz.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info