Informace o projektu
Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách

Kód projektu
MUNI/A/0959/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách je zapojení studentů do výzkumných úkolů Ústavu slavistiky FF MU (počínaje zadáním odborného úkolu, přes jeho zpracování až k publikování výsledků ve společné publikaci). V rámci projektu vznikne studentský výzkumný tým, který formou jednotlivých sond prozkoumá podoby a způsoby zobrazení a vyjádření generačních konfliktů ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. Výstupem projektu bude kolektivní publikace, do níž přispějí všichni klíčové členové výzkumného týmu. Dále v rámci projektu bude podpořena příprava a publikace tří článků v odborných periodicích a 5 vystoupení na konferencích.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info