Informace o publikaci

Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách

Autoři

ŠAUR Josef POSPÍŠIL Ivo PAUČOVÁ Lenka KRULIŠOVÁ Kateřina Judith GUNIŠOVÁ Eliška SEDLÁČKOVÁ Magdaléna Marie ŠUPOVÁ Jana KOLÁŘOVÁ Kateřina LAHODOVÁ Anna ALEXA Michael PILCH Pavel BŮŽKOVÁ Iveta ŠMÍDKOVÁ Lenka MARTÍNKOVÁ Anastasiia KUDRAJVCEVA Jekaterina

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách je výstupem ročního projektu financovaného z grantu specifického vysokoškolského výzkumu řešeného doktorandy a částečně i pracovníky Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Volně tak navazuje na podobné badatelské počiny mladých brněnských slavistů z předchozích let. Autory publikace jsou (s výjimkou I. Pospíšila a J. Šaura) studenti slavistických doktorských studijních programů, kteří prezentují výsledky svého výzkumu.
Související projekty: