Informace o projektu

Informace o projektu
Volební systémy a jejich vliv na stabilitu stranických systémů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/08/P632
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Volební systém, systém politických stran, stabilita, stabilizace, volatilita

Pád komunistické diktatury ve východní Evropě umožnil mj. rozsáhlý výzkum stabilizace stranického systému
a vlivu volebního systému na tento proces. Identifikovány byly také určité metodologické problémy tohoto
výzkumu, protože některé z nástorjů, užívaných běžně pro výzkum sledované problematiky, nebyly zcela
vyhovující pro specifické podmínky východoevropských zemí. Navrhované alternativy jsou rovněž v některých
případech sporné, což platí především o kvantitativních indikátorech, které vyžadují velmi přesné datové
soubory. V rámci projektu budou aplikovány, analyzovány, hodnoceny a porovnávány různé přístupy k výzkumu stabilizace stranických systémů. Komparace by měla napomoci k formulace přesnějších metod
výzkumu a specifikaci role, výhod a nevýhod kvantitativních a kvalitativních přístupů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info