Informace o projektu

Informace o projektu
Vědecký seminář doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika se zaměřením na didaktiku dějepisu II

Kód projektu
MUNI/41/069/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Vědecký seminář - pedagogika - didaktika dějepisu

Záměrem semináře bude poskytnutí prostoru studentům doktorských studijních programů pro prezentaci výsledků vědecké práce realizované na katedře historie Pedagogické fakulty MU a pro následnou odbornou diskusi Předpokládá se přínos po stránce teoretické i praktické. Text zamýšlené publikace zprostředkuje odbornému zájemci nejen možnost nahlédnout do dílčích výsledků řešení problematiky zpracovávané jednotlivými doktorandy, ale i jejich vzájemné srovnání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info