Informace o projektu

Informace o projektu
Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systémů, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných II.

Kód projektu
MUNI/A/1341/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem práce je adaptace a evaluace dostupných diagnostických technik na specifickou oblast tkání v závislosti na její perfuzi a tkáňové sekreci.
Projekt pokračuje z minulého roku ve všech dílčích částech.
Hlavním smyslem projektu je zavedení a využívání nových technologií umožňujíce zdokonalit operační techniky a tím zajistit maximální úspěšnost chirurgických operací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info