Informace o projektu

Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek v roce 2017

Kód projektu
MUNI/A/1288/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Přírodní i antropogenní chemické látky prodělávají za kontrolovaných podmínek i ve vnějším prostředí řadu abiotických a biotických transformací, jejichž pochopení je klíčové jak pro poznání osudu a chování chemikálií, tak i pro možné navazující aplikace (např. využít pro detekční systémy, biosenzory, aplikace v remediacích, farmakologickém průmyslu atd). Předkládaný projekt podpoří především studenty doktorských oborů programů Chemie a Biologie na PřF MU, kteří realizují dizertační práce v napojení na aktivity výzkumného centra RECETOX v oblastech chemických a biologických transformací. Počítá se s podporou nejlepších studentů Mgr nebo Bc stupňů studia. Hlavní směry studentského výzkumu budou zahrnovat: (1) vývoj a výzkum fotoreaktivních skupin a souvisejících fototransformačních reakcí, (2) výzkum makrocyklických receptorů a jejich využití pro citlivou detekci aniontů a (3) studium enzymů a jejich využitelnosti pro environmentální aplikace. Projekt podpoří studenty formou dílčích pracovních úvazků a stipendií. Podporovány budou také aktivní účasti na konferencích v ČR a zahraničí. Hlavními výstupy projektu budou studentské publikace v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info