Informace o projektu
Statistické a deterministické modelování (StaDeMo)

Kód projektu
MUNI/A/1194/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Stochastické i deterministické matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody a společnosti. Jejich význam dále roste s rozvojem výpočetní techniky a příslušných numerických metod.

Primárním cílem projektu je zapojení doktorských a výborných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn týmem "Modelování a statistika" tohoto ústavu.

Projekt je zaměřen především na modelování biomedicínských, ekonomických a environmentálních procesů a dále na analýzu příslušných dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny matematicko-statistické metody a adaptovány vybrané partie kvalitativní teorie nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info