Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 1 (SVMIK)

Kód projektu
MUNI/A/0906/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem navrhovaného projektu je podpora výzkumu studentů magisterského studijního programu Experimentální biologie, studijního směru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a studentů doktorského studijního programu Biologie v oboru Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.Finanční prostředky projektu umožní zvýšit vědeckou kvalitu studentských závěrečných prací a umožní studentům prezentaci dosažených výsledků ve vědeckých časopisech nebo v rámci národních a mezinárodních konferencí. Navrhovaný projekt umožní začlenění studentů mikrobiologie do renomovaných vědeckých týmů řešících aktuální témata v oblasti identifikace a taxonomie doposud nepopsaných mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie, diagnostiky patogenních mikroorganizmů, potravinářské biotechnologie nebo výzkumu klíčové role mikroorganizmů v technologiích využívajících alternativních obnovitelných zdrojů energie.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info