Informace o projektu

Polymerní monolitické stacionární fáze s kontrolovanou selektivitou

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-11252S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavní náplní tohoto projektu je příprava monolitické kapilární kolony vhodné pro analýzu dopaminu a jeho metabolitů v reálných vzorcích. Vzhledem k velmi podobné chemické struktuře analyzovaných látek je navrhována cílená úprava povrchu monolitické stacionární fáze vedoucí ke zvýšení selektivity separace jednotlivých složek. Pomocí tzv. roubování bude kontrolována hustota povrchového zesítění použitím vícefunkčních síťujících monomerů. Stejný typ modifikace bude použit i k úpravě povrchové chemie stacionární fáze. Je navrhována příprava tzv. multiretentivní kolony, která obsahuje několik oddělených úseků s různými funkčními skupinami a umožňuje tak cíleně kontrolovat selektivitu připravených kapilárních kolon. Připravené kolony a jejich eluční charakteristiky budou charakterizovány pomocí chromatografických metod a matematického plánování. Výsledná kolona budou použita pro chromatografický screening nemocí spojených s poruchami metabolismu dopaminu, jako například deprese, schizofrenie nebo Parkinosonova choroba.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info