Informace o projektu

Inovace předmětu NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens (IPP)

Kód projektu
MUNI/FR/1135/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Inovace předmětu „NJPII_3245 Technické a praktické aspekty překladu“ je z důvodu rychlého vývoje technologií v oblasti překladatelství nezbytná. Hlavním přínosem je specializovaná výuka ve spolupráci s odborníky z praxe, kteří se zaměřují na důležitá témata jako soudní překlady a tlumočení, tvorba slovníků, korektury a jiné. Neméně důležitý je nákup programu, pomocí něhož si studenti osvojí dovednosti nutné pro překládání podporované počítačem (CAT) - nezbytnost pro každého překladatele.