Informace o projektu

Inovace praktických cvičení z metod molekulární biologie (Inovace Bi6405)

Kód projektu
MUNI/FR/1449/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Metoda CRISPR/Cas je nová, relativně jednoduchá a vysoce účinná metoda editace genomu. Cílem tohoto projektu je doplnění stávající náplně Cvičení z metod molekulární biologie (Bi6405) o indukci tvorby mutací v cílovém genu pomocí této metody. Druhým cílem projektu je změna formátu cvičení na projektově orientovanou výuku, která umožní studentům navrhnout a realizovat celý modelový miniprojekt utlumení exprese/mutageneze cílového genu pod dohledem a s pomocí vyučujícího.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info