Informace o projektu

Možnosti a meze dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy malých otevřených ekonomik (Možnosti a meze DSGE modelů)

Kód projektu
MUNI/A/0987/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Dynamické makroekonomické modely, zejména pak dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy (DSGE) jsou důležitým nástrojem pro analýzu a predikce vývoje ekonomik využívaným při tvorbě monetární politiky a analýze makroekonomické dynamiky jako takové. DSGE modely jsou velmi flexibilní, pokud jde o konceptuální teoretické základy, na kterých jsou rozvíjeny. Umožňují zdůraznit ty strukturální aspekty zkoumané ekonomiky, na které se chceme zaměřit nejvíce,, a naopak potlačit ostatní aspekty, které sice v modelu přítomny jsou, ale pouze v redukované podobě potřebné pro konzistentnost celkové dynamiky systému. V současnosti jsou v rámci modelování malých otevřených ekonomik v popředí zájmu tři významné, vzájemně se prolínající problémy. Prvním z nich je problematika predikovatelnosti rizika vývoje zahraničních ekonomik, které jsou zdrojem šoků přenášených do domácího prostředí. Druhým problémem jsou nulové úrokové sazby a deflační tlaky vedoucí k nutnosti aplikace nekonvenční monetární politiky. Třetím problémem je dynamika trhů práce a jejich schopnost absorbovat domácí i zahraniční šoky a možnosti nástrojů monetární politiky ovlivňovat domácí trhy práce v rámci daného institucionálního nastavení.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info