Informace o projektu

Informace o projektu
Dynamické mapovací metody orientované na řízení rizik a katastrof v éře velkých dat (gis4dis)

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTACH-17002 (kod CEP: LTACH17002)
Období řešení
4/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
GIS, big data, webová mapa, krizové řízení, včasné varování, podpora rozhodování, kartografická generalizace, adaptivní kartografie, kartografická vizualizace

Projekt je zaměřen na problematiku sběru a zpracování dat z otevřených zdrojů a jejich kartografickou prezentaci v reálném čase (tzv. rapid mapping) pro účely krizového řízení. Budou navrženy metody efektivního získávání, zpracování, integrace a sdílení prostorových dat pro účely subjektů zapojených do řešení krizových situací - složek integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy a dalších. Jedná se zejména o senzorová data z různých typů senzorových sítí, dobrovolnickou geografickou informaci (VGI), data získaná prostřednictvím sociálních sítí a další, která budou zvolena podle jejich relevance ke konkrétním typům mimořádných událostí. Cílem je prostřednictvím generovaných kartografických reprezentací umožnit vytvoření efektivních nástrojů pro podporu řešení a zmírnění krizových událostí.

Projekt reaguje na dosud nedořešenou problematiku v oblasti včasného varování a krizového řízení a navazuje na aktuální trendy kartografie a pokrok v éře big data (tzv. "velkých dat"), kdy se neustále zvyšuje množství dostupných dat, které je však obtížné zpracovat. Hlavním přínosem projektu bude vypracování metod pro dynamické generování map ohrožení pro různé regiony a krizové události pomocí metod webové kartografie při použití pravidel vhodných pro krizové řízení. Cílem je vytvoření softwarového prostředí pro tvorbu map pro potřeby krizového řízení v reálném čase, které bude ověřeno v obou participujících zemích.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info