Informace o projektu

Informace o projektu
Vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu II

Kód projektu
MUNI/A/1334/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy mediálního výzkumu a zahrnuje dva dílčí výzkumné moduly. První modul navazuje (v r. 2016) výzkum mediálního pokrytí migrační krize a rozšiřuje jej o další typy médií (denní tisk, televizní zpravodajství), což v návaznosti na doposud získaná zjištění (pilotní studie televizního zpravodajství, výzkum on-line zpravodajských portálů) umožní vypracování komplexnější analýzy chování českých médií během pokrytí migrační krize a otevře možnost srovnání mezi jednotlivými typy médií. Druhý modul se soustředí na profesní kulturu novinářů v mediálních organizacích a zkoumá, jak se liší pracovní podmínky jedinců v závislosti na jejich genderu.
První a druhý modul nespojuje pouze šířeji pojatá oblast mediálního výzkumu, ale především téma mediálních (zpravodajských) obsahů, přičemž moduly jsou ve vztahu k tématu komplementární: modul první se věnuje analýze obsahů samotných, modul druhý pak podmínkám jejich vzniku v kontextu produkční kultury. Oba moduly navíc tematicky i věcně navazují na výzkumy realizované členy týmu v rámci jejich doktorského studia a také na výzkumný profil pracoviště (KMSŽ).
Výstupem z projektu budou rukopisy odborných textů určených k publikaci v recenzovaných žurnálech, prezentace na odborných konferencích, podklady pro zpracovávané disertační práce a datová báze pro další analýzy.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info