Informace o projektu
Testování metody multiplex PCR pro identifikaci bakteriálních indikátorů ve vodách

Kód projektu
FRVS/925/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Stanovení fekálních indikátorů ve vodách je prováděno za účelem indikace potenciálního hygienického rizika, souvisejícího s kontaminací vod. V současné době se do popředí mnoha vědních oborů dostávají molekulárně-biologické metody, které mohou doplnit, příp. nahradit v současné době prováděné kultivační stanovení fekálních indikátorů. Výhodou těchto metod (např. PCR) je využití informací uložených v genomu organismů, které zajišťuje zvýšení spolehlivosti a přesnosti a snížení časové náročnosti metody. Cílem tohoto projektu je otestovat možnost identifikace fekálních indikátorů ve vodách metodou multiplex PCR (tj. stanovení více genů v jedné PCR reakci) a navrhnout a optimalizovat tuto metodu pro použití v praxi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info