Informace o projektu

Vliv dlouhodobého specifického sportovního zatížení na stav nožní klenby (KLENBA)

Kód projektu
MUNI/51/06/2017
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Působení dlouholetého specifického sportovního zatížení organismu již od dětství může také vést k adaptačním změnám ve struktuře muskuloskeletálního systému. Výzkum budeme provádět u sportovců vybraných sportovních odvětví, kde na základě charakteru zatížení předpokládáme změny stavu nožní klenby. Budeme posuzovat příčiny, které mohou souviset s obuví pro danou sportovní činnost, např. lezení, lední hokej, fotbal nebo se specifickým zatížením vyplývajícího z charakteru cvičení, jako např. ve sportovní gymnastice. Cílem je u vybraných sportovních odvětví na základě plantografických šetření diagnostikovat stav nožní klenby sportovců s vysokou výkonností různých věkových skupin. Na základě výsledků doporučíme program kompenzačních cvičení specificky pro každé z vybraných sportovních odvětví. Výstupem tohoto projektu bude publikace v databázovaném časopise a prezentace na konferenci.

Publikace

Počet publikací: 4