Informace o projektu

Informace o projektu
Neurominer: odhalování skrytých vzorů v datech ze zobrazování mozku

Kód projektu
17-33136A (kod CEP: NV17-33136A)
Období řešení
4/2017 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Nedávné technologické pokroky biomedicínského výzkumu umožnily zkoumat základní biologické procesy v živých organismech při různých rozlišeních a z různých úhlů pohledu. Zatímco množství produkovaných dat v průběhu let dramaticky roste, tempo našich získávaných znalostí spíše zaostává, což ukazuje na neschopnost současných výpočetních nástrojů umožnit extrakci znalostí z velkého množství zašuměných dat. NEUROMINER poskytne rámec pro strojové učení a dolování z obrazových dat se zvláštním důrazem na neurovědní výzkum. Tři hlavní osy projektu odpovídají problémům, pro které v současné době není známo řešení: (1) extrakce a selekce příznaků se silnou diskriminačních schopností z mnohorozměrných dat, (2) nepřeučené systémy učící se z mnohorozměrných dat (3) rigorózní postup pro statistické validace modelů. Navrhovatelé projektu jsou experty ve zpracování analýze medicínských obrazů, biostatistice a strojovém učení.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info