Informace o projektu

Informace o projektu
Jeruzalémská církev a její role v sociálním utváření raného křesťanství

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA401/09/1111
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Jeruzalémská církev, rané křesťanství, sociální utváření, mýtotvorba

Cílem projektu je analýza konceptu jeruzalémské církve, který tvoří osu lukášovské koncepce lineárních křesťanských dějin a jejich lokativního východiska v Jeruzalémě. Téma je traktováno v následujících aspektech: utváření pašijového příběhu s ohledem na historické kontury jeho mytické lokalizace do Jeruzaléma; historicita jžišovské školy v Jeruzalémě jako součást diferenciace ježíšovských a kristovských skupin před rokem 70; mytizační funkce prvotní jeruzalémské obce před židovskou válkou a po ní; kritika dichotomie helénismu a judaismu jako výkladového schématu počátků křesťanství; Štěpán a helénisté v jeruzalémské církvi; tzv. jeruzalémský koncil na pozadí roztržky v Antiochii; teologický význam Pavlovy sbírky pro jeruzalémské chudé. Projekt vychází z obecně religionistického přístupu k náboženství jako sociálně sdílenému jevu lidské kultury. Namísto teologizujícího rámce eschatologie, vyvozovaného z primordiálních velikonočních událostí, klade důraz na sociální utváření raně křesťanských skupin a sociální lokaci jejich mýtotvorné činnosti.Vedle klasických metod biblické práce s texty využívá zejména nových podnětů z oblasti komparativní religionistiky a sociálně rétorických přístupů.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info