Informace o projektu

Problematika mozkové smrti a funkční kvality orgánů kadaverozních dárců pro transplantace

Kód projektu
IZ2657
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Časové faktory, technika rtg diagnostiky, diagnostika u traumat se ztrátovým poraněním kalvy. Vliv časového faktoru intervalu studené ischemie a klinických faktorů příjemce na výsledek transplantace.