Informace o projektu
TRANSVAC2

Logo poskytovatele
Kód projektu
730964
Období řešení
5/2017 - 4/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
European Vaccine Initiative
EATRIS ERIC

Projekt se zaměřuje na další rozvoj směrem k vytvoření plně funkční a udržitelné evropské infrastruktury v oblasti výzkumu a vývoje vakcín. V souvislosti s regulační platformou pro předklinickou registraci, přístup na trh a farmakovigilanci bude MU (ve spolupráci s EATRIS, EVI) zodpovědná za shromažďování dalších obecných a specifických regulačních požadavků (v závislosti na typech přípravku a zamýšlených způsobech použití) pro předklinický vývoj profylaktických a terapeutických vakcín a jejich sloučení k harmonizaci stávajících databází v konsorciu, včetně pokynů pro regulaci od mezinárodních organizací (US FDA, WHO, ICH, OCSE) a v rámci Evropského vzdělávacího programu v oblasti očkování (Modul - Regulační aspekty vývoje vakcíny (EATRIS) na základě zkušeností vývojářů vakcín bude nápomocna při přípravě modulu, identifikaci řečníků, při přípravě podkladů a prezentaci.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info