Informace o projektu

Informace o projektu
Vládní praxe Přemysla Otakara II. (1247-1278)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-09231S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V rámci projektu se budeme věnovat důkladné analýze itineráře Přemysla Otakara II., stejně zkoumání okruhu osob, jež se objevují na jeho listinách. Metodicky jsme se inspirovali v zejména v pracích E. Müller-Mertense, který nejprve rozčlenil říšský prostor na dílčí regiony. Následně se zabýval se nejenom body, kde je panovnická přítomnost bezpečně doložena, avšak bral do úvahy také dobu, po kterou se panovník mezi oněmi body pohyboval, a jež tedy musel v definovaném regionu strávit. Tím podstatně jistěji identifikoval oblasti, které byly pro panovnickou moc klíčové. Naším cílem dále je dodat této metodě dynamiku a rozčlenit jej i na určité časové úseky, stejně jako zohlednit vazbu pobytu na určitých místech s významnými křesťanskými svátky. Výsledky našeho projektu tím jednak nabídnou cenný srovnávací materiál, neboť dosud byl tento postup testován jenom v říšském prostředí. Jednak budou představovat první analytické zpracování fungování panovnické moci v českých zemích 13. století, jež bude založeno na využití listin shromážděných zejména v CDB V.1-4.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info