Informace o projektu

Informace o projektu
Možnosti detekce a terpie původců nozokomiálních nákaz a průkaz jejich faktorů virulence (MDTPNNPJFV)

Kód projektu
MUNI/A/0874/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na původce nozokomiálních nákaz jejich diagnostiku, na posouzení jejich klinického významu a možnosti terapie infekcí způsobených těmito agens. Vedle obvyklých původců (multirezistentní pseudomonády a další gramnegativní bakterie, stafylokoky, včetně MRSA, Candida albicans, C. glabrata aj.) se zvyšuje úloha dalších mikrobů, považovaných dosud za méně významné (např. Propionibacterium acnes, Candida parapsilosis complex, koaguláza negativní stafylokoky aj.). Za podcenění jejich úlohy v etiologii nozokomiálních onemocnění mohou mimo jiné i obtíže při jejich izolaci, identifikaci. Zásadní je též správné posouzení jejich úlohy v patogenezi onemocnění, zejména odlišení od možných kontaminant. Projekt řeší komplexně problematiku jejich diagnostiky s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Bude také posuzován klinický význam sledovaných agens na základě sledování jejich výskytu a průkazu přítomnosti faktorů virulence. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info