Informace o projektu
Inovace interní praxe v učitelství anglického jazyka

Kód projektu
MUNI/FR/0807/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V projektu se zaměřujeme na inovaci interní praxe v oboru Učitelství anglického jazyka pro střední školy, který je realizován Katedrou anglistiky a amerikanistiky na FF MU. Cílem inovace je systematicky zavést do interní praxe použití záznamové techniky a připravit sadu úkolů založených na záznamu, při jejichž realizaci se studenti hlouběji zaměří na vybrané oblasti procesů vyučování a učení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info